Doelgroep

Jonass is een feitelijke vereniging voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme en een normale of hoogbegaafdheid. Verder mogen ook broers, zussen en vrienden van jongeren met autisme aansluiten bij onze groep. We verwachten van alle deelnemers dat ze in groep kunnen functioneren. Iedere deelnemer krijgt de kans om op zijn eigen tempo aan te sluiten bij de groep en deel te nemen aan de activiteiten.

Kinderen vanaf 10 jaar kunnen deelnemen aan de activiteiten bij Jonass. Tijdens onze activiteiten, kampen en weekends wordt er geen strikte onderverdeling gemaakt naargelang leeftijd. We splitsen ons wel regelmatig op in kleinere groepjes waarbij deelnemers met dezelfde interesses of leeftijd elkaar spontaan vinden.

Mocht de begeleiding de indruk hebben dat andere verenigingen meer gepast zijn voor een bepaalde deelnemer, dan wordt dit besproken met de ouders. Af en toe merkt de begeleiding dat Jonass niet kan tegemoetkomen aan bepaalde noden van een deelnemer (sociaal, psychologisch of medisch). In dat geval kan de begeleiding beslissen dat de jongere aan één of meerdere activiteiten niet kan deelnemen.